Reklamacje

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub jest niezgodny z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację. Wadliwy towar powinien zostać odesłany do nas, aby umożliwić nam zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami w celu wyznaczenia kolejnych niezbędnych kroków.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w następujących formach:

  • Pisemnej na adres sprzedawcy: MasterWeld Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 14, 31-105 Rzeszów
  • Elektronicznej na serwis@donmet.pl

Każdą reklamację rozpatrujemy w terminie 14 dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego w prawidłowej postaci.

Call Now Button