Zwrot Towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy ma tylko konsument, zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo to nie obowiązuje w przypadku osób dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. na firmę. 

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc takie oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego na naszej stronie lub w internecie. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą poczty.
Zwracany produkt powinien zostać wysłany w ciągu 14 dni od daty zakupu na adres spółki:

MasterWeld Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 14
35-105 Rzeszów Polska

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, w przypadku gdy produkt był użyty w większej ilości niż jest to konieczne do stwierdzenia funkcjonalności, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

O swojej decyzji o odstąpieniu od umowy należy poinformować nas w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy podanego na stronie lub pobrać przykładowy w internecie. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy przesłać informację dotyczącą skorzystania z niniejszego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towaru, zaśotrzyma zwrot wydatków poniesionych na sam towar oraz jego przesyłkę.

Zwrot należności nastąpi w ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dodatkowo, zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru. 

Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu, zwrot może zostać, zgodnie z ustawą, uznany za nieważny.

Prosimy również pamiętać, że nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych na nasz adres za pobraniem.

Call Now Button