Reduktor butlowy – rodzaje, podział, charakterystyka

Reduktor butlowy – rodzaje, podział, charakterystyka

Reduktor butlowy – rodzaje, podział, charakterystyka

 

Reduktor butlowy służy do redukcji ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego). Gazy, do jakich możemy stosować reduktory są różne – acetylen, tlen, propan, butan. Rodzaje reduktorów butlowych dzielimy ze względu na zastosowanie oraz różnice w budowie. Podstawowym zadaniem reduktora jest zmniejszanie ciśnienia roboczego z butli – reduktor służy do redukcji ciśnienia pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) i do zapewnienia stałego poziomu ciśnienia niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. Reduktory dzielimy ze względu na zastosowanie:

reduktory butlowe

reduktory sieciowe

 

Reduktor butlowy ma znajdować się bezpośrednio na butli, natomiast reduktor sieciowy na rurach instalacji doprowadzania gazu.

Drugi rodzaj podziału reduktorów dokonuje się przez różnice w budowie. Wyróżniamy tu:

– reduktory jednostopniowe

– reduktory dwustopniowe

 

Rodzaje i podział reduktorów butlowychReduktor butlowy DONMET

 

Reduktor jednostopniowy posiada dwie komory – komorę wysokiego ciśnienia oraz komorę niskiego ciśnienia. Między tymi komorami znajduje się membrana, która nagina się przez obroty pokrętła reduktora. Reduktor dwustopniowy składa się z dwóch połączonych ze sobą reduktorów jednostopniowych. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładniejszą regulację i lepsze utrzymywanie stałego ciśnienia.

 

Reduktory dobieramy do konkretnego rodzaju używanego gazu, np. reduktor do argonu czy reduktor CO2. Reduktory DONMET posiadają uniwersalne przyłącza, co umożliwia bezkonfliktowe podłączenie ich do praktycznie każdej butli. Najczęściej występującym reduktorem na rynku jest reduktor spawalniczy jednostopniowy. Posiada on szereg zastosowań zarówno do prac amatorskich jak i przemysłowych.

 

Użycie odpowiedniego reduktora to kluczowa sprawa we wszelkich pracach. Użycie niewłaściwego regulatora do gazu może spowodować poważny wypadek. Na przykład, tlen (i niektóre inne gazy) pod wysokim ciśnieniem mogą reagować wybuchowo z zanieczyszczeniami, takimi jak oleje. Inne gazy laboratoryjne są łatwopalne, duszące lub nawet toksyczne, dlatego należy unikać wycieków. Regulatory są wrażliwymi, skalibrowanymi elementami mechanicznymi, więc ich części mogą się zużywać, przeciekać lub ulegać nieoczekiwanym awariom, jeśli nie są właściwie eksploatowane.

 

Call Now Button